Glykemický
index

GI 100% glukoza

Znalost glykemického indexu potravin patří k moderním trendům při sestavování optimální stravy jak u diabetiků, tak u zdravých spotřebitelů.

Popularizace redukčních diet založených na konzumaci potravin s nízkým GI (12) nabízí myšlenku zařadit glykemický index do nutričních tabulek uváděných na potravinových výrobcích. Spotřebitel by tak byl kompletněji informován o vlastnostech potraviny a mohl tak podle potřeby přizpůsobovat svůj jídelníček. V roce 2008 provedla společnost Nielsen (41) průzkum veřejného mínění u 28 253 uživatelů internetu v Evropě, tichomořské Asii, Severní Americe a na Blízkém východě. Ukázalo se, že 24% spotřebitelů čte nutriční tabulky při každém nákupu a 37% spotřebitelů se o ně zajímá před koupí nového výrobku. Nejčastěji hledanou položkou je obsah tuku, následován celkovou energetickou hodnotou, obsahem konzervačních látek a obsahem cukru. Více než polovina (55%) respondentů této studie uvedla, že obsah nutričních tabulek zcela nechápe.

Potraviny s nízkým GI se na redukci hmotnosti podílejí zvětšením pocitu sytosti a podporou metabolizace lipidů na úkor metabolického využití sacharidů. Naopak potraviny s vysokým GI vedou k rychlému vzestupu a následnému poklesu postprandiální glykemie. Mohou tak prohlubovat pocit hladu a tím stimulovat chuť k jídlu, urychlovat uvolnění adrenalinu a kortisolu.

Ze současných doporučení vyplývá, že znalost glykemického indexu potravin má smysl zejména pro osoby s diabetem. Potraviny s vysokým GI je vhodné použít k potlačení akutní hypoglykemie, naopak při každodenním stravování je vhodné preferovat potraviny s nízkým glykemickým indexem. Edukace osob s diabetem je prioritní, chceme-li docílit jisté samostatnosti diabetika a naučit ho činit správná stravovací rozhodnutí. Leckterý diabetik by se mohl domnívat, že díky příznivým účinkům dlouhodobé konzumace potravin s nízkým GI na kompenzaci diabetu, lze takovou potravinu jíst v neomezeném množství. Na tomto místě je tedy nutné zdůraznit, že znalost glykemického indexu potraviny nemá smysl, pakliže nejsou zohledněny její zbývající nutriční vlastnosti. Všechny benefity glykemického indexu jsou přínosné jen při důsledném používání „selského rozumu“.

Potraviny s vysokým GI vedou k rychlému nárustu postprandiální glykemie s následkem vyšší inzulinemie. Dlouhodobá konzumace těchto potravin by tedy logicky mohla přispívat k rozvoji diabetu, případně ke zhoršení jeho kompenzace.

Některé studie podporují hypotézu, že strava bohatá na potraviny s vysokým GI, respektive vysokou glykemickou náloží podporuje rozvoj diabetu a naopak, že dieta s hojným množstvím potravin s nízkým GI jeho kompenzaci zlepšuje.