INFORMOVANÝ SOUHLAS

 

Bod 1.

Informujeme tímto, že společnost Pravé hořické trubičky, s.r.o., se sídlem Lhotova 328, Miletín PSČ 50771, IČ: 25928279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15203 ( dále jen „Správce“ ), zpracovává ve smyslu GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25.května 2018 (v České republice toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č.101/2000 Sb. O ochranně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste poskytli v minulosti ve spojení s obchodními styky se Správcem.

 • Název firmy, IČ, DIČ
 • Jméno odpovědné, kontaktní nebo pověřené osoby
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bankovní spojení

Bod 2.

Osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem zpracování poptávek, vytváření nabídek, vystavování dodacích listů, účetních dokladů a obchodní komunikace a s tím spojené administrativy. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány pod dobu obchodních vztahů a doby nutné pro archivaci účetních nebo jiných dokumentů.

Bod 3.

Odpovědí „ SOUHLASÍM“ na tento dokument souhlasíte s výše uvedeným zpracováním osobních údajů a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to ukončením obchodních vztahů se Správcem a uhrazením všech závazků a pohledávek. Poté budou všechny osobní údaje nepodléhající skartačním pravidlům - např. pro účetní doklady, vymazány.

Bod 4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel účetních služeb Pavlína Kňourková
 • IT správce:  Neofema s.r.o.

Bod 5.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle výše uvedených nařízení máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod 3.)
 • Požadovat po Správci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup ke svým údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat po Správci vymazání těchto údajů (viz bod 3.)
 • V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů